Mô hình Dr.STONE là một loạt manga Nhật Bản được viết bởi Inagaki Riichiro và minh họa bởi Boichi, đăng trên Weekly Shonen Jump từ ngày 06 tháng 3 năm 2017 với các chương đơn lẻ được thu thập và xuất bản bởi Shueisha thành hai mươi hai tập tankōbon Tính đến tháng 8 năm 2021. Viz Media đã cấp phép cho manga ở Bắc Mỹ

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.